Top banner
The World Factbook Banner

  Field Listing - Geographic coordinates


Country
Geographic coordinates
Afghanistan 33 00 N, 65 00 E
Akrotiri 34 37 N, 32 58 E
Albania 41 00 N, 20 00 E
Algeria 28 00 N, 3 00 E
American Samoa 14 20 S, 170 00 W
Andorra 42 30 N, 1 30 E
Angola 12 30 S, 18 30 E
Anguilla 18 15 N, 63 10 W
Antarctica 90 00 S, 0 00 E
Antigua and Barbuda 17 03 N, 61 48 W
Arctic Ocean 90 00 N, 0 00 E
Argentina 34 00 S, 64 00 W
Armenia 40 00 N, 45 00 E
Aruba 12 30 N, 69 58 W
Ashmore and Cartier Islands 12 14 S, 123 05 E
Atlantic Ocean 0 00 N, 25 00 W
Australia 27 00 S, 133 00 E
Austria 47 20 N, 13 20 E
Azerbaijan 40 30 N, 47 30 E
Bahamas, The 24 15 N, 76 00 W
Bahrain 26 00 N, 50 33 E
Baker Island 0 13 N, 176 28 W
Bangladesh 24 00 N, 90 00 E
Barbados 13 10 N, 59 32 W
Bassas da India 21 30 S, 39 50 E
Belarus 53 00 N, 28 00 E
Belgium 50 50 N, 4 00 E
Belize 17 15 N, 88 45 W
Benin 9 30 N, 2 15 E
Bermuda 32 20 N, 64 45 W
Bhutan 27 30 N, 90 30 E
Bolivia 17 00 S, 65 00 W
Bosnia and Herzegovina 44 00 N, 18 00 E
Botswana 22 00 S, 24 00 E
Bouvet Island 54 26 S, 3 24 E
Brazil 10 00 S, 55 00 W
British Indian Ocean Territory 6 00 S, 71 30 E; note - Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E
British Virgin Islands 18 30 N, 64 30 W
Brunei 4 30 N, 114 40 E
Bulgaria 43 00 N, 25 00 E
Burkina Faso 13 00 N, 2 00 W
Burma 22 00 N, 98 00 E
Burundi 3 30 S, 30 00 E
Cambodia 13 00 N, 105 00 E
Cameroon 6 00 N, 12 00 E
Canada 60 00 N, 95 00 W
Cape Verde 16 00 N, 24 00 W
Cayman Islands 19 30 N, 80 30 W
Central African Republic 7 00 N, 21 00 E
Chad 15 00 N, 19 00 E
Chile 30 00 S, 71 00 W
China 35 00 N, 105 00 E
Christmas Island 10 30 S, 105 40 E
Clipperton Island 10 17 N, 109 13 W
Cocos (Keeling) Islands 12 30 S, 96 50 E
Colombia 4 00 N, 72 00 W
Comoros 12 10 S, 44 15 E
Congo, Democratic Republic of the 0 00 N, 25 00 E
Congo, Republic of the 1 00 S, 15 00 E
Cook Islands 21 14 S, 159 46 W
Coral Sea Islands 18 00 S, 152 00 E
Costa Rica 10 00 N, 84 00 W
Cote d'Ivoire 8 00 N, 5 00 W
Croatia 45 10 N, 15 30 E
Cuba 21 30 N, 80 00 W
Cyprus 35 00 N, 33 00 E
Czech Republic 49 45 N, 15 30 E
Denmark 56 00 N, 10 00 E
Dhekelia 34 59 N, 33 45 E
Djibouti 11 30 N, 43 00 E
Dominica 15 25 N, 61 20 W
Dominican Republic 19 00 N, 70 40 W
East Timor 8 50 S, 125 55 E
Ecuador 2 00 S, 77 30 W
Egypt 27 00 N, 30 00 E
El Salvador 13 50 N, 88 55 W
Equatorial Guinea 2 00 N, 10 00 E
Eritrea 15 00 N, 39 00 E
Estonia 59 00 N, 26 00 E
Ethiopia 8 00 N, 38 00 E
Europa Island 22 20 S, 40 22 E
Falkland Islands (Islas Malvinas) 51 45 S, 59 00 W
Faroe Islands 62 00 N, 7 00 W
Fiji 18 00 S, 175 00 E
Finland 64 00 N, 26 00 E
France 46 00 N, 2 00 E
French Guiana: 4 00 N, 53 00 W
Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W
Martinique: 14 40 N, 61 00 W
Reunion: 21 06 S, 55 36 E
French Polynesia 15 00 S, 140 00 W
French Southern and Antarctic Lands 43 00 S, 67 00 E
Gabon 1 00 S, 11 45 E
Gambia, The 13 28 N, 16 34 W
Gaza Strip 31 25 N, 34 20 E
Georgia 42 00 N, 43 30 E
Germany 51 00 N, 9 00 E
Ghana 8 00 N, 2 00 W
Gibraltar 36 8 N, 5 21 W
Glorioso Islands 11 30 S, 47 20 E
Greece 39 00 N, 22 00 E
Greenland 72 00 N, 40 00 W
Grenada 12 07 N, 61 40 W
Guam 13 28 N, 144 47 E
Guatemala 15 30 N, 90 15 W
Guernsey 49 28 N, 2 35 W
Guinea 11 00 N, 10 00 W
Guinea-Bissau 12 00 N, 15 00 W
Guyana 5 00 N, 59 00 W
Haiti 19 00 N, 72 25 W
Heard Island and McDonald Islands 53 06 S, 72 31 E
Holy See (Vatican City) 41 54 N, 12 27 E
Honduras 15 00 N, 86 30 W
Hong Kong 22 15 N, 114 10 E
Howland Island 0 48 N, 176 38 W
Hungary 47 00 N, 20 00 E
Iceland 65 00 N, 18 00 W
Iles Eparses Bassas da India: 21 30 S, 39 50 E
Europa Island: 22 20 S, 40 22 E
Glorioso Islands: 11 30 S, 47 20 E
Juan de Nova Island: 17 03 S, 42 45 E
Tromelin Island: 15 52 S, 54 25 E
India 20 00 N, 77 00 E
Indian Ocean 20 00 S, 80 00 E
Indonesia 5 00 S, 120 00 E
Iran 32 00 N, 53 00 E
Iraq 33 00 N, 44 00 E
Ireland 53 00 N, 8 00 W
Isle of Man 54 15 N, 4 30 W
Israel 31 30 N, 34 45 E
Italy 42 50 N, 12 50 E
Jamaica 18 15 N, 77 30 W
Jan Mayen 71 00 N, 8 00 W
Japan 36 00 N, 138 00 E
Jarvis Island 0 22 S, 160 01 W
Jersey 49 15 N, 2 10 W
Johnston Atoll 16 45 N, 169 31 W
Jordan 31 00 N, 36 00 E
Juan de Nova Island 17 03 S, 42 45 E
Kazakhstan 48 00 N, 68 00 E
Kenya 1 00 N, 38 00 E
Kingman Reef 6 24 N, 162 22 W
Kiribati 1 25 N, 173 00 E
Korea, North 40 00 N, 127 00 E
Korea, South 37 00 N, 127 30 E
Kuwait 29 30 N, 45 45 E
Kyrgyzstan 41 00 N, 75 00 E
Laos 18 00 N, 105 00 E
Latvia 57 00 N, 25 00 E
Lebanon 33 50 N, 35 50 E
Lesotho 29 30 S, 28 30 E
Liberia 6 30 N, 9 30 W
Libya 25 00 N, 17 00 E
Liechtenstein 47 16 N, 9 32 E
Lithuania 56 00 N, 24 00 E
Luxembourg 49 45 N, 6 10 E
Macau 22 10 N, 113 33 E
Macedonia 41 50 N, 22 00 E
Madagascar 20 00 S, 47 00 E
Malawi 13 30 S, 34 00 E
Malaysia 2 30 N, 112 30 E
Maldives 3 15 N, 73 00 E
Mali 17 00 N, 4 00 W
Malta 35 50 N, 14 35 E
Marshall Islands 9 00 N, 168 00 E
Mauritania 20 00 N, 12 00 W
Mauritius 20 17 S, 57 33 E
Mayotte 12 50 S, 45 10 E
Mexico 23 00 N, 102 00 W
Micronesia, Federated States of 6 55 N, 158 15 E
Midway Islands 28 12 N, 177 22 W
Moldova 47 00 N, 29 00 E
Monaco 43 44 N, 7 24 E
Mongolia 46 00 N, 105 00 E
Montenegro 42 30 N, 19 18 E
Montserrat 16 45 N, 62 12 W
Morocco 32 00 N, 5 00 W
Mozambique 18 15 S, 35 00 E
Namibia 22 00 S, 17 00 E
Nauru 0 32 S, 166 55 E
Navassa Island 18 25 N, 75 02 W
Nepal 28 00 N, 84 00 E
Netherlands 52 30 N, 5 45 E
Netherlands Antilles 12 15 N, 68 45 W
New Caledonia 21 30 S, 165 30 E
New Zealand 41 00 S, 174 00 E
Nicaragua 13 00 N, 85 00 W
Niger 16 00 N, 8 00 E
Nigeria 10 00 N, 8 00 E
Niue 19 02 S, 169 52 W
Norfolk Island 29 02 S, 167 57 E
Northern Mariana Islands 15 12 N, 145 45 E
Norway 62 00 N, 10 00 E
Oman 21 00 N, 57 00 E
Pacific Ocean 0 00 N, 160 00 W
Pakistan 30 00 N, 70 00 E
Palau 7 30 N, 134 30 E
Palmyra Atoll 5 52 N, 162 04 W
Panama 9 00 N, 80 00 W
Papua New Guinea 6 00 S, 147 00 E
Paracel Islands 16 30 N, 112 00 E
Paraguay 23 00 S, 58 00 W
Peru 10 00 S, 76 00 W
Philippines 13 00 N, 122 00 E
Pitcairn Islands 25 04 S, 130 06 W
Poland 52 00 N, 20 00 E
Portugal 39 30 N, 8 00 W
Puerto Rico 18 15 N, 66 30 W
Qatar 25 30 N, 51 15 E
Romania 46 00 N, 25 00 E
Russia 60 00 N, 100 00 E
Rwanda 2 00 S, 30 00 E
Saint Helena Saint Helena: 15 57 S 5 42 W
Ascension Island: 7 57 S 14 22 W
Tristan da Cunha island group: 37 15 S 12 30 W
Saint Kitts and Nevis 17 20 N, 62 45 W
Saint Lucia 13 53 N, 60 58 W
Saint Pierre and Miquelon 46 50 N, 56 20 W
Saint Vincent and the Grenadines 13 15 N, 61 12 W
Samoa 13 35 S, 172 20 W
San Marino 43 46 N, 12 25 E
Sao Tome and Principe 1 00 N, 7 00 E
Saudi Arabia 25 00 N, 45 00 E
Senegal 14 00 N, 14 00 W
Serbia 44 00 N, 21 00 E
Seychelles 4 35 S, 55 40 E
Sierra Leone 8 30 N, 11 30 W
Singapore 1 22 N, 103 48 E
Slovakia 48 40 N, 19 30 E
Slovenia 46 07 N, 14 49 E
Solomon Islands 8 00 S, 159 00 E
Somalia 10 00 N, 49 00 E
South Africa 29 00 S, 24 00 E
South Georgia and the South Sandwich Islands 54 30 S, 37 00 W
Southern Ocean 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Southern Ocean has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent of Antarctica; this ring of water lies between 60 degrees south latitude and the coast of Antarctica and encompasses 360 degrees of longitude
Spain 40 00 N, 4 00 W
Spratly Islands 8 38 N, 111 55 E
Sri Lanka 7 00 N, 81 00 E
Sudan 15 00 N, 30 00 E
Suriname 4 00 N, 56 00 W
Svalbard 78 00 N, 20 00 E
Swaziland 26 30 S, 31 30 E
Sweden 62 00 N, 15 00 E
Switzerland 47 00 N, 8 00 E
Syria 35 00 N, 38 00 E
Taiwan 23 30 N, 121 00 E
Tajikistan 39 00 N, 71 00 E
Tanzania 6 00 S, 35 00 E
Thailand 15 00 N, 100 00 E
Togo 8 00 N, 1 10 E
Tokelau 9 00 S, 172 00 W
Tonga 20 00 S, 175 00 W
Trinidad and Tobago 11 00 N, 61 00 W
Tromelin Island 15 52 S, 54 25 E
Tunisia 34 00 N, 9 00 E
Turkey 39 00 N, 35 00 E
Turkmenistan 40 00 N, 60 00 E
Turks and Caicos Islands 21 45 N, 71 35 W
Tuvalu 8 00 S, 178 00 E
Uganda 1 00 N, 32 00 E
Ukraine 49 00 N, 32 00 E
United Arab Emirates 24 00 N, 54 00 E
United Kingdom 54 00 N, 2 00 W
United States 38 00 N, 97 00 W
United States Pacific Island Wildlife Refuges Baker Island: 0 13 N, 176 28 W
Howland Island: 0 48 N, 176 38 W
Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W
Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W
Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W
Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W
Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W
Uruguay 33 00 S, 56 00 W
Uzbekistan 41 00 N, 64 00 E
Vanuatu 16 00 S, 167 00 E
Venezuela 8 00 N, 66 00 W
Vietnam 16 00 N, 106 00 E
Virgin Islands 18 20 N, 64 50 W
Wake Island 19 17 N, 166 39 E
Wallis and Futuna 13 18 S, 176 12 W
West Bank 32 00 N, 35 15 E
Western Sahara 24 30 N, 13 00 W
Yemen 15 00 N, 48 00 E
Zambia 15 00 S, 30 00 E
Zimbabwe 20 00 S, 30 00 E

This page was last updated on 18 January, 2007


Bottom Banner